Prezentacje w PowerPoint, zwykle wykorzystywane na wszelkiej maści konferencjach lub spotkaniach biznesowych, nie muszą koniecznie być uruchamiane za pośrednictwem PowerPointa. Może się okazać, że organizatorzy nie będą mieli tego programu. Z drugiej strony, PowerPoint może też służyć do przygotowania prezentacji odtwarzanych automatycznie, np. podczas różnego rodzaju wystaw. W tym celu wystarczy zapisać prezentację do pliku wideo z rozszerzeniem .mov (QuickTime).

Przy tworzeniu tego typu prezentacji pamiętać należy, że nie wszystkie jej elementy zostaną uwiecznione na filmie. Wśród nich wspomnieć trzeba o efektach animacji. Należy także ustawić automatyczne przejścia pomiędzy kolejnymi slajdami, po upływie określonego czasu.

Najlepiej zaznaczyć wszystkie slajdy, aktywować wstęgę „Przejścia” i wybrać odpowiedni efekt.

W sekcji „Przełączanie slajdu” na wstędze „Przejścia” należy jeszcze odznaczyć opcję „przy kliknięciu myszką”, a zaznaczyć opcję „po” i wpisać odpowiednią liczbę sekund, po której ma zostać wyświetlony kolejny slajd.

Na koniec pozostaje już tylko zapisanie prezentacji jako film. Przy tej okazji użytkownik ma możliwość zmian ustawień przygotowywanego filmu. W tym celu, należy w oknie zapisywania kliknąć w przycisk Opcje filmu.

W osobny oknie „Opcje filmu” można ustawić jego rozmiar, powtarzanie ciągłe, wyświetlanie interfejsu sterującym jego odtwarzaniem oraz dodać napisy początkowe i końcowe.

Pozostaje już tylko wybrać nazwę pliki i kliknąć w przycisk „Zachowaj”