Archiwum dla kategorii: powerpoint

Drukowanie prezentacji w PowerPoint 2011

Prezentacje wyświetlane na ekranie podczas różnego rodzaju pokazów, wystąpień biznesowych, czy naukowych, mogą okazać się nie wystarczające, by utrwalić informacje wśród zgromadzonych widzów. W takich wypadkach warto jest przygotować drukowaną wersję prezentacji.

PowerPoint 2011 dla Mac umożliwia wydruk całej prezentacji lub wybranych slajdów, zawierających najbardziej istotne informacje, które powinny zostać utrwalone.

Wyboru slajdów do druku najlepiej dokonać w widoku sortowania slajdów. Dostępny jest on w menu Widok lub na dolnej belce okna programu. Aktywować go można także kombinacją klawiszy CMD-2.

Aby zaznaczyć wybrane slajdy w prezentacji należy kliknąć na nich lewym klawiszem myszy z wciśniętym klawiszem CMD na klawiaturze.

Okno opcji drukowania przywołamy wybierając Drukuj… z menu Plik lub wciskając kombinację klawiszy CMD-P.

PowerPoint 2011 dla Mac umożliwia wydrukowanie prezentacji lub wybranych slajdów w różnym formacie: jednego, dwóch lub większej liczby slajdów na stronie. W przypadku drukowania trzech slajdów na stronie, uwzględnione zostaną także notatki dołączone do każdego z nich.

W oknie drukowania można także zdecydować o drukowaniu całej prezentacji lub tylko uprzednio zaznaczonych slajdów.

Tak jak w innych aplikacjach z pakietu Office dla Mac, w oknie tym możemy wybrać jedną z dostępnych drukarek, ewentualnie wydrukować elektroniczny dokument w formacie PDF.

Przygotowanie prezentacji dla komputerów bez zainstalowanego PowerPointa.

Prezentacje w PowerPoint, zwykle wykorzystywane na wszelkiej maści konferencjach lub spotkaniach biznesowych, nie muszą koniecznie być uruchamiane za pośrednictwem PowerPointa. Może się okazać, że organizatorzy nie będą mieli tego programu. Z drugiej strony, PowerPoint może też służyć do przygotowania prezentacji odtwarzanych automatycznie, np. podczas różnego rodzaju wystaw. W tym celu wystarczy zapisać prezentację do pliku wideo z rozszerzeniem .mov (QuickTime).

Przy tworzeniu tego typu prezentacji pamiętać należy, że nie wszystkie jej elementy zostaną uwiecznione na filmie. Wśród nich wspomnieć trzeba o efektach animacji. Należy także ustawić automatyczne przejścia pomiędzy kolejnymi slajdami, po upływie określonego czasu.

Najlepiej zaznaczyć wszystkie slajdy, aktywować wstęgę „Przejścia” i wybrać odpowiedni efekt.

W sekcji „Przełączanie slajdu” na wstędze „Przejścia” należy jeszcze odznaczyć opcję „przy kliknięciu myszką”, a zaznaczyć opcję „po” i wpisać odpowiednią liczbę sekund, po której ma zostać wyświetlony kolejny slajd.

Na koniec pozostaje już tylko zapisanie prezentacji jako film. Przy tej okazji użytkownik ma możliwość zmian ustawień przygotowywanego filmu. W tym celu, należy w oknie zapisywania kliknąć w przycisk Opcje filmu.

W osobny oknie „Opcje filmu” można ustawić jego rozmiar, powtarzanie ciągłe, wyświetlanie interfejsu sterującym jego odtwarzaniem oraz dodać napisy początkowe i końcowe.

Pozostaje już tylko wybrać nazwę pliki i kliknąć w przycisk „Zachowaj”

Usuwanie tła obrazu

Zapraszamy do obejrzenia tutoriala wideo dotyczącego PowerPointa na temat usuwania tła obrazu.

Listy w PowerPoint 2011 dla Mac

Jednym ze sposobów na przedstawienie w przejrzysty sposób informacji tekstowej są listy. PowerPoint umożliwia ich tworzenie w polach tekstowych. Program sam rozpoznaje, kiedy użytkownik rozpoczął tworzenie listy, zarówno punktowanej jak i numerowanej. Pierwsze z nich wykorzystują symbole, znaki lub obrazy oznaczające kolejne punkty, drugie numerowane są cyframi arabskimi, rzymskimi lub kolejnymi literami alfabetu.

Narzędzia pozwalające na dostosowanie list znajdują się w pasku „Narzędzia główne”, w panelu „Akapit”.

Użytkownik w każdej chwili może zmienić listę punktowaną na numerowaną lub odwrotnie. W tym celu najlepiej jest zaznaczyć wszystkie punkty znajdujące się w niej punkty lub całe pole tekstowe (jeśli nic poza tym w nim się nie znajduje), a następnie stuknąć w wybraną ikonkę, odpowiednią dla danej listy.

W jednym i drugim przypadku, po stuknięciu w symbol strzałki w dół, znajdującym się przy każdej z ikon, użytkownik może wybrać pomiędzy różnymi formami, zarówno jeśli chodzi o listy numerowane,

jak i punktowane.

W zależności od rodzaju listy, stuknięcie w komendę „Definiuj nowy punktor” lub „Opcje numerowania” otwiera panel umożliwiający dostosowanie drobniejszych szczegółów, takich jak wielkość i kolor numeru lub punktora, od jakiej liczby ma rozpocząć się lista numerowana, a w przypadku listy punktowanej – wykorzystanie innych symboli lub własnych obrazków w roli punktorów.

Pamiętać należy, że w przypadku ustawienia większych rozmiarów punktorów lub numerów, odległości pomiędzy poszczególnymi wierszami listy pozostają takie same. Należy je dostosować ręcznie. Odpowiednie narzędzie znajduje się także w panelu „Akapit” paska „Narzędzia główne”.

Linijka i wcięcia w tekście w PowerPoint 2011

Tekst to nieodłączna część prezentacji. PowerPoint posiada wszystkie potrzebne narzędzia do jego odpowiedniego formatowania, w tym linijkę pozwalającą na wygodną regulację wcięć w tekście. Standardowo jest ona niewidoczna, można jednak włączyć ją w menu Widok.

Linijka i wcięcia to świetny sposób na odpowiednie ułożenie tekstu w jednym polu, bez potrzeby tworzenia dodatkowych.

Wcięcia i linijka przydają się zwłaszcza przy tworzeniu wielopoziomowych list. Wystarczy zaznaczyć wybrane punkty i przesunąć dolny suwak w odpowiednie miejsce.

Znajdujące się na linijce suwaki wyznaczają lewą granicę tekstu oraz wspomniane już wcięcie. W przypadku list górny suwak określa położenie numeru bądź punktora, a dolny wcięcie samego tekstu w linii.

Dolny suwak wyposażony jest dodatkowo w swego rodzaju globalny uchwyt, który pozwala na przesuwanie zarówno wcięcia jak i lewej granicy tekstu.