Archiwum dla kategorii: powerpoint

Modyfikowanie wzorca slajdów w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Zmieniając formatowanie, położenie i wspólne elementy we wzorcu slajdów, nie trzeba edytować poszczególnych slajdów w prezentacji. Na poniższej ilustracji przedstawiono, jak zmiana we wzorcu slajdów, na przykład zastosowanie pomarańczowego koloru wypełnienia do symbolu zastępczego tytułu, jest powielana w powiązanych układach slajdów.

398827ab-c88e-48b6-80df-bba60c50702e

Objaśnienie 1 Wzorzec slajdów zawierający sformatowany element tytułu

Objaśnienie 2 Układy slajdów zawierające formatowanie odziedziczone ze wzorca slajdów

Jeśli do różnych slajdów w prezentacji zastosowano kilka motywów, w widoku wzorca slajdów będzie widoczny wzorzec slajdów dla każdego z nich.

Tworzenie i dostosowywanie jednego lub więcej wzorców slajdów

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

  dd1a4b7e-dc15-46ad-8dd9-3bdf6f8bd915

 2. Po otwarciu widoku Wzorzec slajdów wyświetlany jest pusty wzorzec slajdów ze skojarzonymi układami domyślnymi. Jeśli chcesz dodać kolejny wzorzec slajdów, wykonaj następujące czynności:
  • W okienku miniatur slajdów kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić nowy wzorzec slajdów.
  • Na karcie Wzorzec slajdów kliknij pozycję Wstaw wzorzec slajdów.UWAGA W okienku miniatur slajdów wzorzec slajdów jest reprezentowany przez większy obraz slajdu oraz znajdujące się poniżej skojarzone z nim układy.
 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć jeden lub więcej układów niestandardowych albo zmodyfikować istniejące układy, zobacz Tworzenie nowego układu niestandardowego.
  • Aby usunąć dowolne z wbudowanych układów slajdów dołączonych do domyślnego wzorca slajdów, w okienku miniatur slajdów kliknij każdy układ, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń na karcie Wzorzec slajdów.
  • Aby zastosować kolory, czcionki, efekty i tła oparte na projekcie lub motywie, zobacz Stosowanie motywu do prezentacji.
  • Aby ustawić orientację strony dla wszystkich slajdów w prezentacji, na karcie Wzorzec slajdów kliknij pozycję Rozmiar slajdu > Ustawienia strony. W obszarze Orientacja kliknij odpowiednią orientację.

   d80d1f64-429d-406a-8dfa-b7a98a1675d3

  • Aby dodać tekst, który będzie wyświetlany w stopce u dołu wszystkich stron w prezentacji, na karcie Wzorzec slajdów kliknij pozycję Rozmiar slajdu > Ustawienia strony > Nagłówek/stopka.
 4. Gdy wprowadzisz zmiany, na karcie Wzorzec slajdów kliknij pozycję Zamknij wzorzec.
 5. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako szablon, wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Źródło: Samouczki i szkolenia dotyczące pakietu Office firmy Microsoft.

Dodawanie przejrzystego obrazu (znaku wodnego) do slajdów w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Użycie rozmytego obrazu jako znaku wodnego w tle slajdów to doskonała metoda na wyświetlenie logo firmy lub innych ważnych ilustracji.

b34d6d80-3e25-464b-92c3-00748caf2166

 1. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij pozycję Wzorzec slajdów.40c3cb02-20d3-4f08-a34c-be4426ef374e
 2. W widoku Wzorzec slajdów w okienku miniatur po lewej stronie kliknij układy slajdów, do których chcesz dodać obrazkowy znak wodny.
 3. Na karcie Wzorzec slajdów kliknij pozycję Style tła.1cc8a26d-01a0-48c9-ad52-5cd756014152
 4. Kliknij pozycję Formatuj tło.50f69fcb-c368-4882-9e1f-62ee15c9b6ec
 5. Aby wstawić obraz z dysku lokalnego, kliknij pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą.
 6. W obszarze Wstaw obraz z kliknij pozycję Plik. Aby wstawić obraz skopiowany do Schowka, kliknij pozycję Schowek.
 7. Znajdź i wybierz odpowiedni obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.
 8. W okienku Formatowanie tła przesuń pasek Przezroczystość w prawo, aby ustawić procent przezroczystości.097cb18d-4935-4fcc-947e-fd88d318c800
 9. Aby zastosować znak wodny do wszystkich slajdów w prezentacji, w okienku Formatowanie tła kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich.
 10. Na karcie Wzorzec slajdów kliknij pozycję Zamknij wzorzec.

Źródło: Samouczki i szkolenia dotyczące pakietu Office firmy Microsoft.

Tworzenie własnego szablonu prezentacji w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Szablon to po prostu punkt startowy. Szablon tworzysz raz i możesz go używać wielokrotnie. Tworzenie szablonu możesz rozpocząć od prezentacji już utworzonej, od prezentacji pobranej lub od całkiem nowej prezentacji, którą można dostosować na wiele różnych sposobów.

Tworzenie szablonu programu PowerPoint

 1. Otwórz pustą prezentację, a następnie na karcie Widok kliknij pozycję Wzorzec slajdów.Wzorzec slajdów jest największym obrazem slajdu w górnej części listy miniatur slajdów. Układy skojarzone są umieszczane pod nim.05c8e282-c3aa-4948-8f78-dd8b87fb3aff
 2. Aby wprowadzić zmiany we wzorcu slajdów lub w układach, na karcie Wzorzec slajdów wykonaj dowolną z następujących czynności:

  9baf54e7-07fa-4027-b146-461c45930bc7

  • Aby dodać kolorowy motyw z czcionkami specjalnymi oraz efekty, kliknij pozycję Motywy i wybierz motyw.
  • Aby zmienić tło, kliknij pozycję Style tła i wybierz tło.
  • Aby dodać symbol zastępczy dla tekstu, obrazu, wykresu i innych obiektów, w okienku miniatur kliknij układ slajdu, który ma zawierać symbol zastępczy. W obszarze Wstaw symbol zastępczy wybierz typ symbolu zastępczego, który chcesz dodać, a następnie przeciągnij, aby narysować rozmiar symbolu zastępczego.

  237ab630-eda9-457f-bfd8-cc9835702728

Zapisywanie prezentacji jako szablonu programu PowerPoint (potx)

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz jako szablon.
 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Źródło: Samouczki i szkolenia dotyczące pakietu Office firmy Microsoft.

Zmienianie lub usuwanie efektów animacji w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Aby zmienić lub usunąć utworzony efekt animacji, zaznacz wybrany slajd, kliknij kartę Animacje, a następnie użyj okienka Animacje po prawej stronie, aby edytować lub ponowne rozmieścić efekty.

cda0a13f-bc6d-4d70-83ea-262814b73245
PORADA Jeśli nie widzisz okienka Animacje, na karcie Animacje na wstążce kliknij pozycję Okienko animacji.
184958e1-089b-4f86-9abd-ad10bffd887d
W okienku Animacje możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Zmiana na inną animację Wybierz efekt w okienku Animacje i kliknij inny efekt na wstążce.
 • Dodanie innej animacji do tego samego obiektu Najpierw zaznacz tekst lub obiekt na slajdzie (nie w okienku Animacje), a następnie kliknij dodatkowy efekt, który chcesz zastosować.
 • Zmiana właściwości efektu Wybierz odpowiedni efekt w okienku Animacje i wprowadź odpowiednie zmiany w obszarze Opcje efektu.

  7bcd697e-d26e-472f-85fe-567627501951
  Ustawienia dostępne w tym obszarze zależą od wybranego typu animacji. W tym przykładzie przedstawiono opcje dla animacji Wlot.

 • Zmiana chronometrażu efektu Wybierz efekt w okienku Animacje i wprowadź odpowiednie zmiany w obszarze Chronometraż: sposób wyzwolenia animacji, długość trwania oraz określenie, czy animacja ma być opóźniona na początku, czy powtórzona później.

  38d9c5de-cdae-4962-884e-8e6c7b1a2818
  W przypadku dłuższych animacji, które mogą zostać wyzwolone ponownie podczas prezentacji, możesz wybrać pozycję Przewiń do tyłu po zakończeniu odtwarzania, aby odrobinę przyspieszyć ten proces podczas kolejnego odtwarzania.

 • Przenoszenie lub usuwanie animacji Wybierz efekt w okienku Animacje i użyj przycisków widocznych u góry okienka, aby przenieść lub usunąć efekt. Możesz także użyć myszy, aby przeciągnąć element z jednego miejsca na liście w inne.

  2563defd-2775-4b6d-9571-fc1d5ff0325b


Źródło: Samouczki i szkolenia dotyczące pakietu Office firmy Microsoft.

Dostosowywanie i zapisywanie motywu w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Motywy oferują pełny projekt slajdów dla prezentacji, w tym projekty tła, style czcionek, kolory i układy.

Dostosowywanie motywu

 1. Aby znaleźć motyw do użycia w prezentacji, kliknij kartę Projektowanie, kliknij motyw i obejrzyj jego podgląd na slajdzie.

  8bdf744e-ed18-47a0-b50e-e0fe7b7ebec3

 2. Motyw można dodatkowo dostosować przez zmianę czcionek, kolorów i kolorów tła na karcie Projektowanie. Aby zmienić kolory i czcionki, kliknij strzałkę w dół w galerii wariantów, a następnie kliknij pozycję Czcionki, Kolory lub Style tła.

  5e8da172-f0e4-4f29-bcb8-d40e88bef9af

Zapisywanie dostosowanego motywu

 1. Na karcie Projektowanie zatrzymaj wskaźnik na dowolnym motywie i kliknij przycisk ze strzałką w dół widoczny pod panelem motywów.
 2. Kliknij pozycję Zapisz bieżący motyw.Po zapisaniu motywu w folderze Motywy będzie on automatycznie wyświetlany w galerii w obszarze Motywy niestandardowe. Jeśli motywu nie ma w folderze Motywy, kliknij przycisk Przeglądaj w poszukiwaniu motywów, aby wyszukać motyw w lokalizacji, w której został zapisany.
  4f2ed6c5-b330-483b-929f-ee5bab2ab115

Źródło: Samouczki i szkolenia dotyczące pakietu Office firmy Microsoft.